Wiadomości Miasta Leszna

Niemal od początku istnienia gazety „ABC” ukazuje się w niej dodatek Wiadomości Miasta Leszna.

Wydawany jest w każdym numerze gazety, na 3 stronach. To najpełniejsze źródło informacji o mieście i poczynaniach władz samorządowych Leszna. Wkładka zawiera też miejskie ogłoszenia.

Copyright by Leszczyńska Oficyna Wydawnicza

realizacja STUDIO FABRYKA